รายงานการวิจัยการประเมินผลโครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อการป้องกันยาเสพติดและสร้างชุมชนเข้มแข็ง

การประเมินผลโครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อการป้องกันยาเสพติดและสร้างชุมชนเข้มแข็ง
Title รายงานการวิจัยการประเมินผลโครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อการป้องกันยาเสพติดและสร้างชุมชนเข้มแข็ง

Alternative : การประเมินผลโครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อการป้องกันยาเสพติดและสร้างชุมชนเข้มแข็ง

Creator

Name : มานพ คณะโต
Orgname : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. เครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Name : สุชาดา ภัยหลีกลี้
Orgname : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. เครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Subject

ThaSH: ยาเสพติดกับเยาวชน -- การป้องกัน -- ไทย -- วิจัย
Classification :.LCCS: HV5824.Y68
ThaSH: ยาเสพติด -- การควบคุม -- วิจัย

Description

Note : สนับสนุนเงินทุนวิจัยโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม

Publisher

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สำนักวิทยบริการ

Address : ขอนแก่น (Khon Kaen)

Email : webmaster@library.kku.ac.th

Contributor

Name : กระทรวงยุติธรรม
Role : ผู้ให้ทุน

Date

Created : 2546

Modified : 2552-01-24

Issued : 2549-08-20

Type

งานวิจัย/Research report

Identifier

ISBN : 9744352701

Source

CallNumber : วจ HV5824.Y68 ม443

Language

tha

Rights

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Rights Access :

# File name
1 Front.pdf ( 0.26 MB )
2 Table of Contents.pdf ( 0.20 MB )
3 Chapter 1.pdf ( 0.41 MB )
4 Chapter 2.pdf ( 0.89 MB )
5 Chapter 3.pdf ( 0.85 MB )
6 Chapter 4.pdf ( 1.23 MB )
7 Chapter 5.pdf ( 0.58 MB )
8 References.pdf ( 0.15 MB )