การศึกษาเปรียบเทียบบทประพันธ์ของเหนียน ล่าเหมย กับเหลา เส่อ

A comparative stylistic study on the literary works of Nian Lamei and Lao she.
Title การศึกษาเปรียบเทียบบทประพันธ์ของเหนียน ล่าเหมย กับเหลา เส่อ

Alternative : A comparative stylistic study on the literary works of Nian Lamei and Lao she.

Creator

Name : เจิ่ง, หมิ่น.
Name : 郑敏

Subject

Keyword : 老舍
Keyword : 年腊梅
Keyword : 比较文学 LCSH: Lao, She.
Classification :.LCCS: PL2274.2.T5
LCSH: Nian, Lamei
ThaSH: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. บัณฑิตวิทยาลัย. สาขาวิชาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย -- วิทยานิพนธ์
ThaSH: วรรณกรรมจีน -- ประวัติและวิจารณ์
ThaSH: วรรณคดีเปรียบเทียบ
ThaSH: นักประพันธ์ -- จีน

Publisher

Huachiew Chalermprakiet University. Library Information Center

Address : SAMUT PRAKAN

Email : cenoflb@hcu.ac.th

Contributor

Name : Fan, Jun.
Role : Advisor

Date

Created : 2553

Modified : 2554-01-19

Issued : 2010-11-22

Type

วิทยานิพนธ์/Thesis

Format

application/pdf

Source

PL2274.2.T5 จ758ก 2553

Language

chi

Rights

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Rights Access :

Thesis

Degree Name : Master of Arts Program in Modern and Comtemporary Chinese Literature

Level : Master''s Degree

Descipline : Modern and Comtemporary Chinese Literature

Grantor : Huachiew Chalermprakiet University

# File name