การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่อง “บ้าน”ของปาจินกับเรื่อง “สาวสำเพ็ง”ของเฉินติง

A comparative study of literary work :
Title การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่อง “บ้าน”ของปาจินกับเรื่อง “สาวสำเพ็ง”ของเฉินติง

Alternative : A comparative study of literary work :

Creator

Name : จิดาภา จารุชวลิต
Name : 张秋娟.

Subject

Keyword : 泰华文学
Keyword : 陈仃
Keyword : 三聘姑娘
Keyword : 五四运动
Keyword : 巴金 ThaSH: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. บัณฑิตวิทยาลัย. สาขาวิชาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย -- วิทยานิพนธ์.
Classification :.LCCS: PL2833.5
ThaSH: วรรณคดีเปรียบเทียบ
ThaSH: วรรณคดีจีน -- ประวัติและวิจารณ์

Publisher

Huachiew Chalermprakiet University. Library Information Center

Address : SAMUT PRAKAN

Email : cenoflb@hcu.ac.th

Contributor

Name : Fan, Jun
Role : Advisor

Date

Created : 2553

Modified : 2554-01-19

Issued : 2010-11-23

Type

วิทยานิพนธ์/Thesis

Format

application/pdf

Source

PL2833.5 จ391ก 2553

Language

chi

Rights

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Rights Access :

Thesis

Degree Name : Master of Arts Program in Modern and Comtemporary Chinese Literature

Level : Master''s Degree

Descipline : Modern and Comtemporary Chinese Literature

Grantor : Huachiew Chalermprakiet University

# File name