การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์นางเอกในเรื่อง “เหลยอวี่” ของเฉาอวี่ และ “ข้างหลังภาพ” ของศรีบูรพา

A comparative study of the heroine image in Caoyu''s Lei Yu and Sriburapha''s behind the painting.
Title การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์นางเอกในเรื่อง “เหลยอวี่” ของเฉาอวี่ และ “ข้างหลังภาพ” ของศรีบูรพา

Alternative : A comparative study of the heroine image in Caoyu''s Lei Yu and Sriburapha''s behind the painting.

Creator

Name : เจิง, ชิงเอวี๋ยน.

Subject

Keyword : 雷雨
Keyword : 画中情思
Keyword : 女性
Keyword : 悲剧 ThaSH: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. บัณฑิตวิทยาลัย. สาขาวิชาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย -- วิทยานิพนธ์.
Classification :.LCCS: PL2275.W65
ThaSH: สตรีในวรรณคดี
ThaSH: วรรณคดีเปรียบเทียบ -- จีนกับไทย
ThaSH: โศกนาฎกรรม
ThaSH: วิทยานิพนธ์

Publisher

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. ศูนย์บรรณสารสนเทศ

Address : สมุทรปราการ

Email : cenoflb@hcu.ac.th

Contributor

Name : Xu, Hua.
Role : advisor

Date

Created : 2555

Modified : 2557-03-12

Issued : 2555-12-04

Type

วิทยานิพนธ์/Thesis

Format

application/pdf

Source

PL2275.W65 จ758ก 2555

Language

tha

Rights

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Rights Access :

Thesis

Degree Name : ศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย.

Level : ปริญญาโท

Descipline : สาขาวิชาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย

Grantor : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

# File name