รายงานการวิจัยเรื่องประมวลจดหมายเหตุพระราชพิธีในรัชกาลปัจจุบัน : การศึกษาเชิงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลง

Title รายงานการวิจัยเรื่องประมวลจดหมายเหตุพระราชพิธีในรัชกาลปัจจุบัน : การศึกษาเชิงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลง
Creator

Name : บุหลง ศรีกนก

Subject

ThaSH: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470- -- พระราชพิธี.
Classification :.LCCS: DS586 .บ75 ล.1 2546
ThaSH: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470- -- พระราชกรณียกิจ.
ThaSH: พระราชพิธี.

Publisher

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Email : http://www.sac.or.th

Contributor

Name : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Role : ผู้ให้ทุนวิจัย

Date

Created : 2546

Modified : 2552-07-29

Issued : 2552-07-29

Type

งานวิจัย/Research report

Format

application/pdf

Source

CallNumber : DS586 .บ75 ล.1 2546

Language

tha

Rights

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Rights Access :

# File name