คำถามที่พบบ่อย

ทำไมจึงถูกระงับสิทธิ์?

 1. ตอบคำถามไม่ถูกต้อง ระบบจะล็อกการใช้งานและการลงทะเบียน เพื่อป้องกันชาวต่างชาติใช้งาน หากมีปัญหาในการใช้งานกรุณาแจ้งที่ tdc@thailis.or.th ต้องขออภัยในความไม่สะดวก แต่จำเป็นต้องทำเพื่อปกป้องผลงานของคนไทยให้คนไทยใช้งานเท่านั้น
 2. ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ต้องเป็นภาษาไทยและตรงกับที่ปรากฏที่บัตรประชน บ่อยครั้งที่ผู้ใช้มักกรอกเป็นภาษาอังกฤษ หรือกรอกเฉพาะชื่อ ไม่กรอกนามสกุล ไม่จำเป็นต้องใส่คำนำหน้านาม เช่น นาย, นาง, นางสาว, ยศ เป็นต้น
 3. อิเล็กทรอนิกส์เมล์ (E-mail) ซ้ำกับข้อมูลในฐานข้อมูล TDC หรือกรอก E-mail ผิด ระบบจะแจ้งกลับมาที่ tdc@thailis.or.th ว่า Mail delivery failed ระบบจะล็อกการใช้งานทันที เพื่อติดต่อกลับมายังเจ้าหน้าที่และแก้ไขข้อมูลให้ท่าน
 4. สมัครสมาชิกซ้ำ (มากกว่าหนึ่งครั้ง) ระบบจะระงับสิทธิ์การใช้งานทันที เพื่อป้องกันการขโมยหรือนำหมายเลขบัตรประชนของผู้อื่นมาใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ขอสงวนสิทธิ์การใช้งาน 1 หมายเลข ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้
 5. ไม่ได้ยืนยันการเป็นสมาชิกตามระยะเวลาที่กำหนด โดยคุณมีระยะเวลาในการยืนยันการเป็นสมาชิกภายใน 60 วัน หากเลยระยะเวลาดังกล่าวไปแล้ว คุณจะต้องสมัครเข้ามาใหม่ หลังจากได้ยืนยันการเป็นสมาชิกแล้ว หากคุณไม่เข้าใช้งาน หรือเข้าใช้งานแล้วทิ้งระยะเวลาการใช้งาน นานเกิน 90 วัน ระบบจะตัดสิทธื์การใช้งาน คุณจะต้องแสดงตนเพื่อการใช้งานใหม่อีกครั้ง (ไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่)
 6. คลิกลืมรหัสผ่านตั้งแต่ครั้งแรกของการใช้งาน โดยไม่ได้ยืนยันสมาชิกผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เมล์ (E-mail)

ทำไมไม่ได้รับรหัสผ่านจากระบบ?

 1. รหัสผ่านจะถูกส่งไปให้ทางอีเมลล์ที่ท่านได้กรอกไว้ให้ตอนสมัครสมาชิก โปรดตรวจสอบดูอีกครั้งทั้งใน Inbox และ Junkmail เพราะเป็นไปได้ว่า Mail server ที่ท่านใช้บริการอยู่อาจมอง mail ที่ส่งไปให้เป็น Spam mail ดังนั้นหากท่านต้องการเปลี่ยน E-mail Account โปรดแจ้งมาที่ TDC ได้
 2. ท่านจำเป็นต้องคลิกยืนยันสมาชิกก่อน ระบบถึงจะส่งรหัสผ่านไปให้ ดังนั้นท่านจะได้รับอีเมลล์จากทางระบบ 2 ครั้ง
 3. กล่องรับอีเมล์ของท่านเต็มหรือถูกระงับจากผู้ให้บริการอีเมล์ ระบบจึงส่งอีเมล์หาท่านไม่ได้และจะตีกลับมาหา tdc@thailis.or.th
 4. ท่านกรอกอีเมล์ผิด เช่นสมัครเมล์ yahoo และ hotmail คนละชื่อกันแต่ใช้ชื่อสลับกับระหว่าง 2 เมล์ ระบบจึงส่งอีเมล์หาท่านไม่ได้และจะตีกลับมาหา tdc@thailis.or.th หรือไม่ตีกลับมาเพราะอีเมล์ที่ท่านกรอกผิดมีอยู่จริง แต่ไม่ใช่ของท่าน
 5. อีเมล์มีภาษาไทยปนหรือใส่ไม่ครบถ้วน กรณีนี้ส่วนมากจะเกิดจาก การสลับภาษาไทย-อังกฤษ มักจะเกิดในอักษรลำดับแรกๆ เช่นมีสระอิ สระอีปน ส่วนการใส่ไม่ครบมักขาด .com หรือไม่มีจุด หรือมีเว้นวรรค จึงส่งอีเมล์หาท่านไม่ได้

รหัสผ่านผิดควรทำอย่างไร?

ผู้ใช้ต้องกำหนดค่าของ browser ให้อนุญาตให้บันทึก cookie บนเครื่องของผู้ใช้เอง เมื่อระบบบันทึกข้อมูลการ login บนเครื่องผู้ใช้แล้ว cookie จะมีเวลา 1 เดือน หรือจนกว่า จะ logout ทำให้ผู้ใช้เคย login แล้วในครั้งต่อไปไม่ต้อง login ใหม่ แต่ในบางครั้งอาจทำให้เกิดปัญหา session ค้าง เมื่อผู้ใช้นำ login เดียวกันนั้นไปใช้งานเครื่องอื่น ระบบจึงแจ้งรหัสผ่านผิด ผู้ใช้ควรปฏิบัติตามดังนี้

 • คลิกลืมรหัสผ่าน หลังจากนั้นระบบจะส่งรหัสผ่านใหม่ไปให้ทางอิเล็กทรอนิกส์เมล์ (E-mail)
 • ทุกครั้งที่ใช้งานเสร็จ ให้กด Logout ห้ามปิดที่กากบาท (X) ตรง browser
 • ทำการเคลียร์ cookie สำหรับท่านที่ใช้โปรแกรม IE
  1. เลือกเมนู Tools > Internet Options
  2. ไปที่ General หัวข้อ Browsing history > คลิกปุ่ม Delete
  3. เลือกหัวข้อ Delete Cookies คลิกปุ่ม Delete Cookies แล้วกด Yes
  4. คลิกปุ่ม close แล้วกด OK

ไม่มีข้อมูลที่ต้องการค้นหา หมายความว่าอย่างไร?

กรณีไม่พบข้อมูล แสดงว่ามหาวิทยาลัยยังไม่ได้นำส่งขึ้นสู่ระบบ ซึ่งการนำข้อมุลเข้าระบบนั้นเป็นการขอความร่วมมือ ซึ่ง สกอ. ไม่ได้บังคับมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการในทุกๆ รายการ ดังนั้นฐานข้อมูลนี้จึงไม่ได้มีรายการหนังสือทั้งหมดของแต่ละห้องสมุดมีอยู่ จึงแนะนำให้สืบค้นหนังสือหรือเอกสารที่ต้องการจากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยนั้นๆโดยตรง

ทำไมหน้า Fulltext ไม่มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด?

ปัญหาเกิดจากความผิดพลาดของบรรณารักษ์ในการลงรายการเอกสาร โดยไม่ได้ upload ไฟล์เอกสารขึ้นระบบ ผู้ใช้สามารถปฏิบัติดังนี้
หน้า full text จะมี icon รูปคน (สังเกต:มุมบนขวา) คลิก เพื่อแจ้งปัญหาไปยังมหาวิทยาลัยต้นสังกัด กรอกปัญหาที่ท่านพบแล้วกดส่งไปส่งผู้ดูแลไฟล์ของแต่ละแห่ง เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาให้ท่าน

ปัญหาการดาวน์โหลดเอกสาร?

 • เปิดเอกสารแล้วมี error ฟ้องว่า There was an error opening this document. This file cannot be found. ผู้ใช้สามารถปฏิบัติดังนี้
  1. เปิด Acrobat Reader
  2. ไปที่เมนู Edit เลือก Preferences
  3. เลือก "Internet" ที่อยู่ทางซ้าย
  4. เลือก "Display PDF in browser"
  5. คลิก OK
  6. เปิดเอกสารนั้นใหม่ อีกครั้ง
 • กรณีที่ปฏิบัติตามข้อแนะนำข้างต้นแล้วยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ลองแก้ไขด้วยการอัพเดทเวอร์ชันโปรแกรม Acrobat หรือ Adobe Reader
 • ปัญหา Login (เข้าสู่ระบบ)

 • ในกรณีที่ login แล้ว ไม่มีข้อความชื่อของผู้ใช้แสดงบนหน้าจอ ให้ กดปุ่ม F5 เพื่อแก้ปัญหา ในการ download
 • มีหน้าต่างให้ใส่ username และ password ปรากฏขึ้นมาเวลาคลิกดาวน์โหลดเอกสาร ปัญหานี้เกิดจาก session หลุดไป ทำให้ต้อง login ใหม่ เพราะระบบสร้าง session ใหม่ขึ้นมา
 • ทำไมไฟล์เอกสารถึงมีหลายไฟล์ ไม่รวมเป็นไฟล์เดียว

 • เนื่องจากการทำวิทยานิพนธ์ในอดีตจะส่งเฉพาะตัวเล่มไม่มีไฟล์ต้นฉบับ หรือเอกสารปัจจุบันแต่ไม่มีไฟล์ต้นฉบับ จึงต้องทำการสแกนเอกสารเป็นรูปภาพ ทำให้ขนาดไฟล์ใหญ่มากจึงต้องแบ่งไฟล์ออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้การ download ได้สะดวกขึ้น
 • หากมีไฟล์ต้นฉบับส่วนมากจะทำเป็นไฟล์เอกสารไฟล์เดียว
 • ทำไมต้องมีการ Login และจำกัดการ Download

 • เนื่องจากวิทยานิพนธ์และผลงานต่างๆมีเจ้าของและมีลิขสิทธิ์ในผลงาน ผู้ใช้งานจึงต้องยืนยันตัวตนก่อนการใช้งาน เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีนำผลงานต่างๆไปใช้ในทางการค้า เช่น รวบรวมข้อมูลบันทึกลงซีดีขาย
 • และเคยเกิดกรณีข้างต้นมาแล้ว ทางโครงการ ThaiLIS จึงต้องหาวิธีการปกป้องผลงานของเจ้าของผลงานนั้นๆ
 • จึงขออภัยในความไม่สะดวก ที่คนส่วนน้อยทำให้เกิดปัญหา และทางโครงการ ThaiLIS คงต้องหาวิธีการใหม่ๆที่สามารถอำนวยความสะดวกและการป้องกัน ไปพร้อมๆกัน
 • ทำไมการสมัครถึงมีหลายขั้นตอน

 • การสมัครมีเพียง 3 ขั้นตอนเท่านั้น คือ 1.กรอกข้อมูลส่วนตัวและส่วนที่ใช้ในการติดต่อ แล้วส่งยืนยัน 2.ระบบส่งข้อความเพื่อเป็นการยืนยันว่ามีตัวตนจริง โดยส่งลิงค์ใหเคลิ๊กเพื่อเป็นการยืนยัน 3.เมื่อยืนยันแล้วระบบจะส่งรหัสผ่านกลับมาให้อีกครั้งหนึ่ง ... จบการทำงาน
 • *** แต่เนื่องจากขั้นตอนการส่งอีเมลมักจะเกิดปัญหา อีเมลไม่ไปถึงมือผู้รับ เช่น อีเมลเข้าถังขยะ อีเมลถูกมองว่าเป็น SAPM อาจมีภัยร้ายแรงอาจทำให้เกิดความเสียหาย ระบบเมลจึงลบหรือดักไม่ให้ถึงมือผู้รับ
 • หรือหากถึงมือแล้วแต่ไม่สามารถคลิ๊กลิงค์เพื่อยืนยันได้ เกิดจากระบบอีเมลที่ท่านใช้ (ไม่เกี่ยวกับระบบของเรา) ป้องกันไม่ให้คลิ๊กจากเหตุผลเรื่องความปลอดภัย จึงต้องมีการ copy ลิงค์ไปวางใน Browser ช่องที่อยู่ของเว็บไซต์ (IE, Firefox, Chrome)
 • และจากปัญหาผู้ใช้งานบางท่านไม่รู้จักว่า Browser คืออะไร อะไรคือช่องที่อยู่ของเว็บไซต์ ทาง ThaiLIS จึงมีช่องทางเพิ่มอีก 1 ช่องทางคือ copy เลขลงทะเบียน และนำไปกรอกที่หน้า Help แท็บยืนยันการลงทะเบียน เพื่อลดขั้นตอนการส่งเมล ซึ่งวิธีนี้จะได้รหัสผ่านทันทีไม่ต้องรอ